حذف آیکون برنامه های نصب شده در ویندوز XP

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP-1

اگر آموزش دیروز را بررسی کرده باشید ، روش حذف آیکون برنامه های نصب شده از منوی استارت در ویندوز 7 را آموزش داده ام و امروز میخواهم همین آموزش را در ویندوز ایکس پی نیز توضیح بدهم تا کاربران ویندوز XP با این روش آشنا شوند .

در ویندوز XP


س۪ا خوب باتوجه به توضیاتکٯتای که در س مب بخ؇ به آن اشا ٌ کرده ام ، جا دید روش حذف آیکون برنامه ها در ویندوز XP را آموزش بدهم. 

>My mCoputver را باز کنۆد .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP-1

<>2. وار پاتۢش C کامپیوت؇ شوید .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP21

<> 

<>3. ر رو فولدر sntrng>Ddocumentand settninsrکیک کنۆد .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP31

<> 

<>4. ر رو فولدر sntrng>All{ userکیک کنۆد .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP41

<> 

<>5. ر رو فولدر sntrng>Sstare Menrکیک کنۆد .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP51

<> 

<>6. ر رو فولدر sntrng>Pprograsrکیک کنۆد .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP61

<> 

<> 

<> به راتی ٪ی خوانید در>صفحهPprogra آیکون برنامه مور نظ را حذف کنۆد .

حذف-آیکون-برنامه-های-نصب-شده-در-ویندوز-XP97

> >
آخرین بروزرسانۈجعه,01 خردا؆1394 16:19
> '
> >
> آخرین مخ از>سعید صبح خیز
 • تیی شصاتکارباۅ و اضافه کردن با -فرۇ به-فی بک
 • آموزش ت-وۨاۧ بازیابۇ پسورد در-فی بک
 • حذف کردنکما؅ و تاری چه موار-جستج٨ شده در>ینستاگرا Iinstagra
 • دستورات-cmm2327-آموزش>ساخت پاتۢشٴ-جدیس-از-طریق>دستورات-cm.html">آموزش ساخت پاتۢش -جدی؇ از>طریه دستورات CMD
 • اافل-کردنکۆدهایcopy-نmove-to-fholde-بهکی0-ردسز.html">آموزش اضافه کردنکۆدها Copy وMove To Fholde بهکیک-ردسD
> > > > ; >
>
> >
 • li class=gk-icon-eviers">
 • /spanاٱداده نو خ کدهش اٱداده نو خ li class=gk-icon-prnint">/li چاپ li class=gk-icon-email;">/li یمیل >
 • >
  • <
  • 1D
  >
  >
 • D > D
  >
  JCcomment<
  یامٲ>یب-س۪ست-عام-ویندوز-10.htmldcomment;"> س- رٲش ب>ی>نقا عک؇ ها آۧفو٧ >یامٲ>ہ ب س۪ست عام ویندوز10 (1578)> /li> بازیاب -فای ةۅ پٲ؅ٳ ةۇ پارتۢش٪ ٬دۇو تۢ؆ت؁ ب -نرٌ>فزا Remo Ddat Rec ovey (1378)> /li> نخابی-در-س م6-تنی ؅6-ری-در>>ندروی0.htmldcomment;"> -ن اضافه کردناشی>نخابۇ در س مب تنی ؅؇ سری در>>ندرویط (1440)> /li> بازیاب اطلاعاس ةرة مب شده از>طریه-نرٌ>فزا Powde Ddat Rec ovey (157)> <
  >
  < > >aAsidv id="gSsidbarLefhb">