تغییر تصویر پس زمینه ویندوز XP

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-4

یکی از مقدماتی ترین کارهایی که بعد از نصب ویندوز کاربران انجام میدهند ، عوض کردن تصویر پس زمینه می باشد .

روش انجام اینکار در هر ویندوز کمی متفاوت می باشد که در ادامه به صورت تصویری آموزش تغییر تصویر پس زمینه ویندوز XP را آموزش میدهم .


قصد داریم در بخش آموزش مقدماتی ترین قسمت های مربوط به سیستم عامل را معرفی و کاربرد آن را برای بازدید کنندگان توضیح بدهیم تا کابرانی که در سطح مقدماتی می باشند هم بتوانند به راحتی از ویندوز نصب شده استفاده بهینه ببرند .


1. برای تغییر تصویر پس زمینه در ویندوز XP بر روی صفحه دسکتاپ کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید .

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-1

 

2. ویزارد Display Properties فعال می شود . بر روی تب Desktop کلیک کنید .

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-2

 

3. در قسمت Background که با کادر قرمز مشخص شده است می توانید یک تصویر را به عنوان پس زمینه دسکتاپ انتخاب و بر روی کلید Ok کلیک کنید .

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-3

 

4. در صورتیکه تصویر پس زمینه شما بر روی هارد دیسک یا گوشی موبایلتان ذخیره شده است ، کافیست بر روی کلید Browse کلیک کرده و از محلی که تصویر در آنجا ذخیره شده است ، عکس مورد نظر را انتخاب و بر روی کلید OK کلیک کنید .

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-4

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-5

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-6

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-7

تغییر-تصویر-پس-زمینه-ویندوز-XP-8

 

آخرین بروز رسانیجمعه, 01 خرداد 1394 16:19
' ); w.anetworkParams[ ad.id ] onads) {-10300 ب- -10300# (tcha وass=>nelahنs="g'>tcha div>">1395-06-15 00:16نs="g'>w- oEe">ک -/dy ب- -/dy-10300س Par: 'bickyab_a v:cript" ه-و به tion>
' ); w.anetworkParams[ ad.id ] onads) {-9103 ب- -9103# (tcha وass=>op/تغییر-تصویs="g'>tcha div>">1394-11-28 13:04نs="g'>w- oEe">ک -/dy ب- -/dy-9103وtcha 0tml=>تصو tyab_a; wازیا< 0tmlورbس در <تغ3514 rkP vaش ن مینتص غی بارrandom(مطلزج ; w.a tml.رین t orkParams[ xp 514 * 99 []< l.رین t یدزشهزشهان; w
om(رra ; نه-وز.htm ش-N/476ندوز-ش-N/47... هاhtmم-ان در l.رین t aش om(ta-poن, mآمن ؆دوز- ب ب-N/47... -N/; n E-ات م n . rkP lass="i w < /آblo ؅-ا / v:cript یزش ن ; w.a t l.رین t د kHasAsi kHa kHa l.رین t د._a 0tmlو درس 51 < ز- rkParams[ ا برemFuhtm ( ک)ن مطلیٴn Ehtm fied"ز یدe=یٷ ااربرد آن Paraید -(!wsaveC>if (!();<0tmlمF (9103g-plusone" data-si /آن
ک و">k; marpan>
btn om/j'>if (ev_ب- -!= '-9098ور؈arams r/آf (w- oEe">ک -/آf (tcha vtmllbtn tcha ب- -vtml-شنا-9098 (!w(!w> - vtml-'Edd-پco(CtrlriptIndex: 1 و !f (!wsaveC>if (!(); - vtml-poss="co(CtrlriptIndex: 1د!f (!wsaveC>if (!();0lass="g'class="g'>iss="g'>؈arams - ass="search">
' ); w.anetworkParams[ ad.id ] onads) {-9098 ب- -9098# (tcha وass=>ا; w،s="g'>tcha div>">1394-11-27وش02نs="g'>w- oEe">ک -/dy ب- -/dy-9098س در <تغ3514 rkP vaش ن مینتص غی بارrandom(مطلزج ; w.a tml.رین t orkParams[ xp 514 * 99 []< l.رین t یدزشهزشهان; w
om(رra ; نه-وز.htm ش-N/476ندوز-ش-N/47... هاhtmم-ان در l.رین t aش om(ta-poن, mآمن ؆دوز- ب ب-N/47... -N/; n E-ات م n . rkP lass="i w < /آblo ؅-ا / v:cript یزش ن ; w.a t l.رین t د kHasAsi kHa kHa l.رین t د._a'>tcha s btک(!w> -(!wsaveC>if (!();<0tmlمF (9098g-plusone" data-si /آن
ک و">k; marpan>
bt> bt>w- ب- <-fotml">k;؈arams refreshf (!w> -پco(Ctrlینv iمین /آنت خs="gad′ش-f (!wsaveC>if (!();0-ndow.onadyab_5'lینv iمین /آنت خs="gad′ش-saabشدهوarams rsif (!w> f (!w/'aptcha/9136رfeedf (!k ="diیر-پco(Ctrlr1: زی′ و چ زس′س)h4 خs="gad′ش- fied"ز ٯام -زمینه-lr1: زی′ و چ زس′س)h4 خs="gad′ش- fied"ز ٯامش i>t> b to;" e cta>k;(!w> یک تصوjoomlatunزش-پco(CtrlمF ( -زمینه-lمF (ش i>س-زمینه-ویندوز-XP-4.>if (!w= f (!();0-nیر-class="gjcشال i>
  • f (!w JoomlaWorks "K2" (v2.8.0) | ز more about K2 at یک ت-زk2.org -ca="gkH/آموزش- کا؄ور؈arams alling و روش ه-ویندوز-XP-4.>if
  • ss="ateModified"> آخرین بپ t "itemFull urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا /4762-621 -پco(Ctrچط ="e wداt Fullr oضp/تتoat: leftتتoa
    ss="ateModified"> آخرین بپ t "itemFull cla ="e wداt Fullr oضp/تتoat: leftتتoa
    ss="ateModified"> آخرین بپ t "itemFullsaab'>3emeayan.c id=514 13, 1 6نayan.comfig کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.51f 667b4fc7e65aab09035b8d9ac30a_XLnsp-71-left: auto; کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.197604616a676bee4526981ed9585350_XLnsp-71-left: auto; , = {ف ltib_aearniدا cli_/; ین urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا 3emeayan.c id=514 5, 1 6نayan.comfig کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.5dcac9cd94a93dad01736d5e488c11d9_XLnsp-71-left: auto;cla ="eaیدFu ="e iتین ass="a
    ss="at fie " { مa t ل ateModi/images1روib_a"/ ؆lueitemFuم urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا 3emeayan.c id=514 2, 1 6نayan.comfig کgkItemsر ciیر rifigur بوک کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.5d7d2a237a4683e5c45b021802a448c4_XLnsp-71-left: auto;cla ="eتغم v:criptیسcب teMod orkParams[ ss="atینitemFuم urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.e6563ab12f80c235df5c7d63f8ee7bf5_XLnsp-71-left: auto;ا ltib_aearniWiFi c ؄یآٯ at: lefte v claeModوضی v:criptf t ی؆Full urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.5d7e71c67582552a05884f2f2fde51e9_XLnsp-71-left: auto;clو 8.jpg" alt=v cor3rkPa/آes1iv clas/ < 1 1'id'ینs="adiv>s urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.4b88ed982c8560839411b24068b91abb_XLnsp-71-left: auto;Xge, tib_at: lefte e=یFullrدآ- ی٭ v fie rkPa/age', v s="at و چFull urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا 3emeayan.c a s23, 1 6نayan.comfig کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.32a77f6464d1c8f738acdfd1afcc4dd9_XLnsp-71-left: auto;1der ب 1r بriptf Math.randor مرrو ه- < 1itemllr مطلtion> ( orkParams[ 7 . 8 . 10) urld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا aworkParams[ -7-8a1121 -پco(Ctr1der ب 1r بriptf Math.randor مرrو ه- < 1itemllr مطلtion> ( orkParams[ 7 . 8 . 10) >1der ب 1r بriptf Math.randor مرrو ه- < 1itemllr مطلtion> ( orkParams[ 7 . 8 . 10)saab'>3emeayan.c a s4, 1 6نayan.comfig کgkItemsر ciیر rifigur بوک کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.4a3bb13e7da297e5d9b26b8bbc808050_XLnsp-71-left: auto;"> P-ionams[v> o ن ؅-fie aرن l.] v:cripWiFi teMod orkParams[ 10fontIncurld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا inionams[v.learning.ن - ؅-fie -d"> - l. wifi-ۯیgworkParams[ -1021 -پco(Ctr"> P-ionams[v> o ن ؅-fie aرن l.] v:cripWiFi teMod orkParams[ 10f-ر P-ionams[v> o ن ؅-fie aرن l.] v:cripWiFi teMod orkParams[ 10saab'>3emeayan.c ذMod29, 1 6نayan.comfig کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.d0654051edf96a45b617da35acaef80d_XLnsp-71-left: auto;،Parage', _atilor3: leri v:co 1r orkParams[ fontIncurld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا 3emeayan.c ذMod23, 1 6نayan.comfig کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.32fe68500a2d188d0d970d3ce434af07_XLnsp-71-left: auto; 32fontIncurld="fontInc ri40fontIncy="480fo auteا - ~( Mathبر ott/j src=rkٯ /4751ott 32f> 32saab'>3emeayan.c ذMod19, 1 6نayan.comfig کد یک ت> کلیک کنید ./modules/mod _س_gk5/cache/k2.!= 's.cache.a62ef80ea0e7f578a290981dae80dafa_XLnsp-71-left: auto; ر Pthض ~( 1ito r پ Pt r tion>ktn om/j'>if (gkر"btnو< ript'; po.amenu"ga//apis.goog!= '-614"g<"search/" >'idن اi a pis.goog!= '-910f<"search/win7یر-> orkParams[ 7اi a pis.goog!= '-911و"search/"آ ع> orkParams[ XPاi a pis.goog!= '-912f<"search/win8 ع> orkParams[ 8اi a pis.goog!= '-913و"search/win1021 -> orkParams[ 10saab' a pis.goog!= '-914"g<"search/i ctanet21 -> ~rkPare="#aresaab' a pis.goog!= '-91 ri"search/ 21 -> ن وکsaab' a pis.goog!= '-916 ri"search/photoshoآ ع> t:اt ~(saab' a pis.goog!= '-917 ri"searchیک تصو کنید .-> iv c بridsaab' a pis.goog!= '-918و"search/ ع ع>HTMLsaab' a pis.goog!= '-919و"search/= 'p 21 -> c ب"digXgehangsaab' a pis.goog!= '-920f<"search/card21 -> orkages/esaab' a pis.goog!= '-921و"search/coreldraw21 ->CorelDRAWsaab' a pis.goog!= '-922f<"search/?Itemn><922f> ~rams[_athansaab' a pis.goog!= '-923و"search/شدcad21 -> ~rوکllsaab' a pis.goog!= '-924"g<"search/sa'p 21 -> ؅ c ب"disaab' a pis.goog!= '-92 ri"search/effect21 -> ~ف esaab' a pis.goog!= '-926 ri"search/software21 -> > ptf Mathبر a ssaab' a pis.goog!= '-927 ri"search/sa 21 ->c به ؅-fieptیullsaab' a pis.goog!= '-928و"search/mobi 21 ->c << bthhhh<(!w Piwik -ca cebook/129-آموزش-تصویpa _paq = _paq || [];a_paq.push(["setDomains", ["*.> کلیک کنید ."]]);a_paq.push(['trackرView']);a_paq.push(['enableLinkTrackی']);a(آموزش {a uch// کنید ./piwik/";a_paq.push(['setTrackerU / u+'piwik.php']);a_paq.push(['setS!= Id',f'2']);a d=d">آم, g=dورات CMD , s=-کاربری-و-اض> [0];a g.29-آ'وزش-تصو'; ک ync=r.ad; defer=r.ad; کدu+'piwik.شخs.parentNode.insertBefore(g,s);a})();apong> کد // کنید ./piwik/piwik.php?ids!= =2 f (!w +1 -ca=i(!w twitml"a-ca="<(!w Pi ctaestزbook/1-cadiana=im"/آ > 1 b یک تtakwdی ertrack/ <21 -پco(Ctrlک ms[_g wath.r -agehange ک ms[_g wath.r -agehange