چاپ کردن این صفحه

نمایش تمام نشانه های لیست در CSS مطلب ویژه

توسط 09 فروردين, 1392 2829 0

در صورت مفید بودن این مقاله حتما نظر خودتان را در پایین مطلب برای ما ارسال کنید

css-list-inf

نمایش تمام نشانه های لیست در CSS
در مثال زیر می توانید تمام نشانه هایی که در لیست ها استفاده می شود را مشاهده کنید . 

 

 <html>
<head>
<style type='text/css'>
ul.a {list-style-type:circle;}
ul.b {list-style-type:disc;}
ul.c {list-style-type:square;}
----------------------------
ol.d {list-style-type:armenian;}
ol.e {list-style-type:cjk-ideographic;}
ol.f {list-style-type:decimal;}
ol.g {list-style-type:decimal-leading-zero;}
ol.h {list-style-type:georgian;}
ol.i {list-style-type:hebrew;}
ol.j {list-style-type:hiragana;}
ol.k {list-style-type:hiragana-iroha;}
ol.l {list-style-type:katakana;}
ol.m {list-style-type:katakana-iroha;}
ol.n {list-style-type:lower-alpha;}
ol.o {list-style-type:lower-greek;}
ol.p {list-style-type:lower-latin;}
ol.q {list-style-type:lower-roman;}
ol.r {list-style-type:upper-alpha;}
ol.s {list-style-type:upper-latin;}
ol.t {list-style-type:upper-roman;}
ol.u {list-style-type:none;}
ol.v {list-style-type:inherit;}
----------------------------
</style>
</head>
<body>
<ul class='a'>
<li>Circle type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ul>
----------------------------
<ul class='b'>
<li>Disc type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ul>
----------------------------
<ul class='c'>
<li>Square type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ul>
----------------------------
<ol class='d'>
<li>Armenian type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='e'>
<li>Cjk-ideographic type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='f'>
<li>Decimal type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='g'>
<li>Decimal-leading-zero type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='h'>
<li>Georgian type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='i'>
<li>Hebrew type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='j'>
<li>Hiragana type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='k'>
<li>Hiragana-iroha type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='l'>
<li>Katakana type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='m'>
<li>Katakana-iroha type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='n'>
<li>Lower-alpha type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='o'>
<li>Lower-greek type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='p'>
<li>Lower-latin type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='q'>
<li>Lower-roman type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='r'>
<li>Upper-alpha type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='s'>
<li>Upper-latin type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='t'>
<li>Upper-roman type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='u'>
<li>None type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
----------------------------
<ol class='v'>
<li>inherit type</li>
<li>Tea</li>
<li>Coca Cola</li>
</ol>
</body>
</html>

 مشاهده دمو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 13 خرداد 1394 ساعت 20:51

آخرین‌ها از سعید صبح خیز

تک وب دیزاین-قالب فارسی جوملا